Nieuws

13
jul

Nee, robots pikken uw jobs niet in

De vrees dat robots onze jobs zullen inpikken is niet nieuw. Artificiële intelligentie en grotere automatisering zullen ongetwijfeld taken doen verdwijnen. Maar volgens een recente studie van twee economen is de robocalyps nog niet voor morgen.

David Autor (MIT) en Anna ­Salomons (Universiteit Utrecht) gingen na in welke mate een stijging van de productiviteit tussen 1970 en 2007 jobs vernietigd heeft. Niet, luidt hun conclusie. Wel ­integendeel: wanneer technologie ertoe leidt dat met minder mensen meer geproduceerd wordt, stijgt de werkgelegenheid. Dat ­effect staat los van de bevolkingsgroei, die nog steeds de belangrijkste verklarende factor voor toenemende werkgelegenheid is.

Het mechanisme waarbij jobs verdwijnen maar elders opnieuw bijkomen, gaat niet voor elke sector even hard op. Als jobs verdwijnen bij nutsvoorzieningen, mijnbouw en de bouw, komen die slechts in geringe mate elders in de economie terug. Als banen in de gezondheidszorg, onderwijs en diensten geautomatiseerd worden, is het effect positiever. En het is precies de dienstensector waar artificiële intelligentie en big data de komende jaren het grootste effect zullen hebben.

Volgens de auteurs leidt de vrees voor een ‘robocalyps’ de aandacht af van een veel belangrijkere vraag. ‘De discussie zou veel meer over ongelijkheid moeten gaan, dan over massaal jobverlies’, zegt Salomons. Automatisering zal immers de aard van de jobs veranderen, en vooral hooggeschoolden zijn beter af. Dat doet de ongelijkheid toenemen. ‘Het belangrijkste wapen daartegen is onderwijs’, zegt Salomons. ‘Niet alleen hoger, maar ook technisch onderwijs, om vaklui op te leiden. Verder moeten overheden vangnetten creëren en de overgang van de ene naar de andere baan begeleiden.’

Bron: De Standaard. Lees hier het volledige artikel.