Bijzondere voorwaarden VIL-Summit

Bijzondere voorwaarden VIL-Summit

  • Iedere inschrijving is pas definitief na registratie van de betaling. Indien een bestelbonnummer of PO-nummer noodzakelijk is voor correcte facturatie en tijdige betaling, moet deze uitdrukkelijk vermeld worden bij de inschrijving.
  • De Early Bird-tarieven gelden tot en met 30 september 2019, waarbij de datum van inschrijving geldt als bewijs. Voor inschrijvingen na 30 september 2019 gelden de standaardtarieven.
  • Annuleren is mogelijk tot en met 15 oktober 2019, mits betaling van een administratieve kost van 50 euro (excl. btw). Na 15 oktober blijft het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Een annulering kan pas als definitief beschouwd worden na bevestiging ervan door VIL.
  • Wie verhinderd is, kan zich kosteloos laten vervangen door een collega van hetzelfde bedrijf. De gegevens van de vervanger dienen schriftelijk aan VIL bezorgd worden via informatie@vil.be. Indien er voorafgaand aan het evenement geen gegevens van een vervanger aan VIL bezorgd worden, zal dit als een annulering of een ‘no show’ beschouwd worden.
  • VIL kan veranderingen aanbrengen in het programma indien door onvoorziene omstandigheden of overmacht een spreker zich laat verontschuldigen. Tickets worden in voorkomend geval niet terugbetaald, noch geheel, noch gedeeltelijk.
  • VIL waakt met zorg over de privacy van de deelnemers conform de privacy verklaring (https://vil.be/privacyverklaring/). Deelnemers aan het event ontvangen een documentatiemap met daarin ook een lijst met alle deelnemers. De lijst bevat volgende informatie: naam, functie en bedrijf. Tijdens het event wordt er gefilmd en gefotografeerd. Door uw registratie geeft u VIL de toestemming dit beeldmateriaal te gebruiken, bv. voor gebruik op sociale media, op de VIL-website, in de VIL-nieuwsbrief.
  • VIL draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de presentaties, noch voor de boodschap die de sprekers brengen.