Brent Bleys

Professor & Specialist Milieu-Economie Universiteit Gent

Brent Bleys

Professor & Specialist Milieu-Economie Universiteit Gent
linkedin-icon

Biografie

Brent Bleys is professor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit Gent. Hij doceert Macro-economische Bedrijfsomgeving, Duurzame Ontwikkeling en Milieu-Economie en -Beleid. In zijn onderzoek heeft hij aandacht voor de link tussen de economie en de natuurlijke omgeving waarin deze opereert, onder andere via de ontwikkeling van alternatieve indicatoren voor economische welvaart en de analyse post-groei maatregelen binnen ecologische macro-economie.

Zijn andere onderzoeksinteresses omvatten milieuvriendelijke gedragingen, subjectief welzijn en duurzaamheidseducatie. Brent is tevens als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke milieus verbonden aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, waar hij de werkgroepen Strategie en Financiering van de transitie (co)voorzit.

Brent Bleys

Red het klimaat, hervorm de economie

10:50-11:30