Nieuws

23
sep

ING studie: Kan technologie ons beschermen tegen klimaatverandering?

De Overeenkomst van Parijs, die de emissie van broeikasgassen beoogt terug te dringen tot 76% van het niveau van 1990 om zo de klimaatopwarming deze eeuw te beperken tot 1,5 °C, is erg ambitieus. Rekening houdend met de verwachte economische groei, zal de mens tegen 2050 dubbel zoveel uitstoten als er niet ingegrepen wordt. In dit document tonen we aan dat afgezien van de technologische vooruitgang, deze doelstellingen alleen gehaald kunnen worden als we onze energiemix aanpassen. Om tegemoet te komen aan deze constante nood aan innovatie en de aanpassing van de energiemix, hebben alle actoren in de maatschappij een rol te spelen, en moeten ze daarbij ondersteund worden door het fiscaal en energiebeleid.

Bron: ING
Lees hier het volledige artikel